Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 
U bent hier: Slemwerken » Plaatsing

HET PLAATSEN EN INSLEMMEN VAN MESH TRACK STALEN WAPENINGSNETTEN

In het kader van een duurzaam, structureel wegenonderhoud en een economische wegrenovatie wordt bij steeds terugkerende problemen zoals craquelé, reflectiescheuren, spoorvorming, afschuiving, langsscheuren,.. op asfaltwegen of gebroken en pompende betonplaten op betonwegen meer en meer geopteerd voor een gewapende asfaltoverlaging met Mesh Track stalen wapeningsnetten.

De werking van het stalen wapeningsnet staat of valt met een correct uitgevoerde plaatsing van het net. Het inslemmen van het stalen wapeningsnet op de bestaande verharding heeft als doel dat het net perfect in zijn vlakke positie blijft liggen op de onderliggende laag en zo zijn functie als “interlayer” optimaal kan vervullen en een sterke toegevoegde waarde naar elasticiteit kan bieden. Voor het maximaal absorberen en neutraliseren van de verschillende spanningen en krachten die op de weg inwerken is een door middel van slem goed verankerd net binnen de wegopbouw cruciaal, want een wapening die niet goed verankerd is, gaat zeer snel binnen de constructie beginnen zweven en verliest daardoor alle rendement.

Het plaatsen en inslemmen van het stalen wapeningsnet verloopt volgens een strikte procedure waarbij het wapeningsnet over de kop (met de bolle kant van het net naar boven om het vlakwalsen achteraf te vergemakkelijken) op de bestaande verharding wordt afgerold, om het vervolgens met een bandenwals volledig vlak te walsen. Na het aanbrengen van de kleeflaag wordt het net definitief ontharen vastgelegd met een slemlaag type 0/7 op basis van een gemodificeerde bitumenemulsie.

Het afrollen van het Mesh Track stalen wapeningsnet over de kop met de bolle kant van het net naar boven. Het vlakwalsen van het Mesh Track stalen wapeningsnet met de bandenwals Na het vlakwalsen van het Mesh Track stalen wapeningsnet wordt een kleeflaag aangebracht en kan het net worden ingeslemd Inslemmen van het Mesh Track stalen wapeningsnet