Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 
U bent hier: Producten » Koudasfalt

VANMAC GEMODIFICEERD KOUD VERWERKBAAR ASFALT

Vanmac is een gebruiksklaar koudasfalt (dat koud verwerkbaar en gemakkelijk zelf aan te brengen is) voor de onmiddellijke herstelling van putten, kuilen, kippennesten, verzakkingen en uitbrokkelingen in asfalt- en betonwegen.

Vanmac koudasfalt biedt zelfs, mits volgens de regels van de kunst aangebracht, een definitieve herstelling van schade aan koolwaterstofverhardingen die blootgesteld zijn aan licht en middelmatig tot zelfs zwaar verkeer (zoals openbare wegen, dreven en opritten, maar ook parkeerruimtes van garages en parkings).

Mobilmat biedt zeer praktijkgerichte opleidingen aan voor het personeel van gemeentediensten waarbij specifieke herstellingswerken, zoals koudasfaltherstellingen, oppervlaktebehandelingen met bitumenemulsie,... grondig worden aangeleerd.

VERWERKING

Voor duurzame herstellingen met koudasfalt moeten de beschadigde plaatsen vooraf grondig gereinigd worden en moet alle losliggend vuil worden verwijderd. Het uitzagen of uitslijpen van de beschadigde zone alvorens de koudasfalt aan te brengen resulteert in een sterk verlengde duurzaamheid van de herstelling. Voor een maximale hechting van de koudasfalt met de beschadigde wegverharding moet over het volledige oppervlak Colmac bitumenemulsie worden aangebracht. De Vanmac koudasfalt wordt direct vanuit de zak of emmer aangebracht (openspreiden met een hark of rakel) en verdicht met een asfaltstamper of een trilplaat tot er een vloeiende overgang wordt verkregen tussen de oude verharding en het herstelde gedeelte. Afhankelijk van het oppervlak, de diepte van de beschadiging en de dikte van de laag, kan er gekozen worden uit Vanmac met korrelverdeling 0/4 of 0/6. Bij diepe putten wordt aangeraden om de koudasfalt in lagen van maximaal 3 cm aan te brengen en deze stevig aan te dammen alvorens de volgende laag toe te voegen.

Na het aanbrengen en het verdichten van de Vanmac koudasfalt kan het verkeer onmiddellijk opnieuw worden toegelaten op het herstelde oppervlak. Vanmac koudasfalt kan overdekt worden met een andere omhulde steenslag en daarom raden wij aan, om het kleven aan auto- of fietsbanden te vermijden (zeker bij hogere temperaturen) de koudasfaltherstellingen altijd af te strooien met V.V.-Mac 2/4 voorvertinde steenslag.

Technische fiche ‘VANMAC’

Samenstelling / eigenschappen:

  • Koud verwerkbaar mengsel van bitumen-emulsie (als bindmiddel), steenslag (met korrelverdeling 0/4 of 0/6) en rivierzand.

Kleur:

  • Blinkend zwart.

Verbruik:

  • +/- 2.000 kg / m³ in verdichte toestand.

Opslag / houdbaarheid:

  • Bij voorkeur op een beschutte plaats bewaren.
  • In gesloten verpakking minimaal 6 maanden (in zak) tot 12 maanden (in emmer en in bigbag) houdbaar.

Verpakking:

  • Zakken van 25 kg gestapeld op paletten van 825 kg (= 33 zakken).
  • Bigbags van 1.000 kg gestapeld op palet.
  • Vrac.
  • Vanmac ‘S’ 0/4 is verkrijgbaar in emmers van 25 kg gestapeld op paletten van 675 kg (= 27 emmers).

Vanmac ‘S’ 0/4 is verkrijgbaar in emmers van 25 kg, gestapeld op paletten van 675 kg (= 27 emmers). Vanmac 0/4 verkrijgbaar in PE-zakken van 25 kg. Vanmac 0/4 verkrijgbaar in zakken van 25 kg, gestapeld op paletten van 825 kg (= 33 zakken). Vanmac 0/6 verkrijgbaar in PE-zakken van 25 kg. Vanmac 0/6 verkrijgbaar in zakken van 25 kg, gestapeld op paletten van 825 kg (= 33 zakken). Vanmac koudasfalt gestapeld op paletten van 825 kg (= 33 zakken van 25 kg). Vanmac 0/4 in bigbags van +/- 1.000 kg. Vanmac koudasfalt in zakken gestapeld op paletten en afgedekt met een krimphoes. Vanmac koudasfalt in zakken en emmers, gestapeld op paletten en afgedekt met een krimphoes.