Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 
U bent hier: Producten » Gietasfalt

REPMAC REPARATIEGIETASFALT

Repmac reparatiegietasfalt is een KWS-houdend asfaltmengsel dat warm verwerkt wordt voor de definitieve herstelling (met een lange levensduur) van putten, kuilen, kippennesten, verzakkingen en uitbrokkelingen in asfalt- en betonwegen.

GIETASFALTSMELTTEGELS

Het Repmac gietasfalt van Mobilmat is COPRO-gekeurd en verkrijgbaar in handige gietasfaltsmelttegels (30 cm x 30 cm met een dikte van 2 tot 3 cm gestapeld op paletten van 1.000 kg) die ter plaatse, in functie van de benodigde hoeveelheid voor de uit te voeren herstelling, gesmolten kunnen worden in een kleine gietasfaltsmeltketel.

KLEINE GIETASFALTSMELTKETELS

De SERCLA kleine gietasfaltsmeltketels op aanhangwagen zijn speciaal door Mobilmat geconstrueerd om achteraan een lichte vrachtwagen te hangen bij mobiele herstellingswerken op de openbare weg. De kenmerkende eigenschap van gietasfalt om zeer snel uit te harden in combinatie met de mobiliteit van onze kleine gietasfaltsmeltketels laat wegenploegen toe om zeer flexibel te werken en met een minimum aan verkeershinder de plaatselijke schade aan wegen snel, doeltreffend en vooral duurzaam te herstellen.

GIETASFALTHERSTELLINGEN

Een goede gietasfaltherstelling impliceert dat voorafgaand aan het aanbrengen van het Repmac gietasfalt, de te herstellen plaatsen goed worden gereinigd en alle vuil en losliggende stukken worden verwijderd, waarna over het volledige beschadigde wegoppervlak een sneldrogende kleeflaag Colmac primer (door verneveling met een rugsproeier) moet worden aangebracht. Colmac primer zorgt voor een versterkte hechting tussen de oude wegverharding en de nieuwe laag gietasfalt.

Vervolgens wordt het Repmac gietasfalt uit de kleine gietasfaltsmeltketel afgetapt in een metalen gietasfaltemmer of in een gietasfaltkruiwagen om daarna gedoseerd op het wegdek te worden aangebracht en met een metalen trekker naadloos over het beschadigde oppervlak te worden uitgestreken, waarna het onmiddellijk (omwille van de snelle verharding van gietasfalt) overvloedig moet worden afgestrooid met een voorvertinde steenslag V.V.-Mac 2/4 ter bevordering van de stroefheid van het herstelde wegdek. V.V.-Mac 2/4 is een porfiersteenslag omhuld met een petroleumbitumen voor een verbeterde hechting met het gietasfalt.

VOORDELEN GIETASFALT

Gietasfalt is een economisch (en financieel) zeer rendabel product omdat het toelaat de schade aan wegen plaatselijk en gericht aan te pakken en daardoor de levensduur van de weg aanzienlijk (tot 5 jaar en langer) zal verlengen. Bovendien is een gietasfaltherstelling een veel goedkopere oplossing dan een totale wegvernieuwing.

De absolute meerwaarde van gietasfalt als herstellingsmiddel is dat het (in tegenstelling tot koudasfalt en warme asfalt) zowel in een dunne laag (bij behandeling van fijne scheuren, uitkankeringen en beginnende putvorming) als met een redelijke dikte (voor het opvullen van diepe putten of de egalisatie van verzakkingen) kan aangebracht worden.

Technische fiche ‘REPMAC’

Samenstelling / eigenschappen:

  • Rivierzand, gewassen kalksteen, vulstoffen en bindmiddelen.
  • Optimale verwerkingstemperatuur van 220 °C.
  • Snelle verharding: na +/- 30 minuten (bij een temperatuur van 20 °C) kan het verkeer terug worden toegelaten op het met gietasfalt herstelde wegoppervlak.

Verbruik:

  • +/- 2.400 kg / m³.

Kleur:

  • Donkerbruin tot zwart.
  • COPRO-gekeurd!

Verpakking:

  • Gietasfaltsmelttegels (30 cm x 30 cm met een dikte van 2 tot 3 cm) gestapeld op paletten van +/- 1.000 kg afgedekt met een krimphoes.

Opslag / houdbaarheid:

  • Bij hogere omgevingstemperaturen overdekt (uit de zon) bewaren.
  • Onbeperkte houdbaarheid.

Repmac gietasfaltsmelttegels worden ter plaatse gesmolten in onze SERCLA kleine gietasfaltsmeltketels. Repmac gietasfalt is COPRO-gekeurd! Repmac gietasfaltsmelttegels gestapeld op paletten van +/- 1.000 kg. Repmac gietasfaltsmelttegels gestapeld op paletten van +/- 1.000 kg.