Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 

OPLEIDING KLEINE GIETASFALTSMELTKETELS

Mobilmat draagt bij de verkoop van kleine gietasfaltsmeltketels een goede dienstverlening hoog in het vaandel. Daarbij leggen wij de nadruk op een veilig en onderlegd gebruik van de kleine gietasfaltsmeltketels door de mensen die ermee werken en streven wij naar een duurzame en rendabele toepassing van het product gietasfalt.

Daarom hechten wij bij de verkoop van een kleine gietasfaltsmeltketel veel belang aan een grondige opleiding van het bedienend personeel die met het product gietasfalt moet werken en bieden wij jaarlijks opnieuw in het kader van een permanente bijscholing (vrijblijvend en kosteloos) praktijkopleidingen aan voor onze klanten die met onze gietasfaltsmeltketels en het product gietasfalt werken.

Daarom hechten wij veel belang aan een degelijke opleiding voor de mensen die met het product gietasfalt moeten werken en voorzien wij steeds een grondige opleiding bij de levering van een kleine gietasfaltsmeltketel en bieden wij daarnaast jaarlijks praktijkopleidingen aan.

OPLEIDING BIJ LEVERING

Bij de levering van een kleine gietasfaltsmeltketel voorziet Mobilmat steeds een opleidingsdag voor het bedienende personeel van de technische dienst.

Het betreft een technische uiteenzetting gevolgd door een grondige praktijkopleiding waarbij de volgende zaken worden behandeld:

De werking van de gietasfaltketel: gaande van het opstarten en het gebruik tot de technische kenmerken en het onderhoud van de kleine ketel.

Het aanleren van het zelf uitvoeren van duurzame gietasfaltherstellingen onder toezicht van onze ploegbaas gietasfaltherstellingen.

JAARLIJKSE PRAKTIJKOPLEIDINGEN

Voor alle klanten die bij Mobilmat een kleine gietasfaltsmeltketel hebben aangekocht organiseren wij jaarlijks vrijblijvende opleidingsdagen betreffende de werking van de kleine gietasfaltsmeltketels en het uitvoeren van gietasfaltherstellingen.

Deze praktijkopleidingen dienen als bijscholing voor de arbeiders die met de kleine gietasfaltsmeltketels werken maar ook als opleiding voor nieuwe arbeiders.

Deze opleidingen vinden telkens eind januari plaats op de terreinen van Mobilmat te Brugge. Een uitnodiging met de opleidingsdata wordt begin december verstuurd.

De deelname aan deze praktijkopleiding is kosteloos en voor de deelnemers wordt een attest van aanwezigheid aan de opleiding door Mobilmat opgemaakt.