Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 

FUNDERINGSWAPENING

De constructie van de fundering van wegen en terreinverhardingen moet zodanig worden gedimensioneerd dat er voldoende stijfheid in de onderbouw van de constructie wordt gerealiseerd waardoor de lastenspreiding naar de ondergrond kan plaatsvinden.

Door de toepassing van Mesh Track als wapening onder het funderingsmateriaal zal het draagvermogen (voortvloeiend uit de interlocking van de granulaten in het net) van de verharding verhogen, worden reflectiescheuren en spoorvorming vermeden en zal de kans op vermoeiïng van de verhardingsconstructie sterk verminderen.

Bovendien biedt de toepassing van Mesh Track als funderingswapening ook een ecologische oplossing omdat het minder funderingsdiepte vereist en er dus minder grond moet worden afgegraven en afgevoerd.

Mesh Track als funderingswapening bij een wegverbreding De toepassing van Mesh track als funderingswapening vereist minder funderingsdiepte en dus minder afgraven en afvoeren van grond Interlocking van de granulaten in het stalen wapeningsnet Interlocking van de granulaten in het stalen wapeningsnet Mesh Track als funderingswapening