Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 
U bent hier: Meldingen

Bericht aan alle klanten van Willemen Infra - Mobilmat,

Brugge, 26 februari 2019

Gent, 26 februari 2019

Betreft: Wijziging activiteiten Willemen Infra NV – Mobilmat NV

Geachte,

Beste klant,

Sinds midden 2018 maken de firma’s Willemen Infra NV, met maatschappelijke zetel te Drongen, en Mobilmat NV, met maatschappelijke zetel te Brugge, deel uit van de Business Line Willemen Infra binnen de Willemen Groep.

Eind 2018, werd door de directie van beide firma’s beslist om een verdere optimalisatie binnen beide firma’s door te voeren door verschuiving van enkele activiteiten.

Door enerzijds de bestrijkingen en slemwerken samen te brengen bij Willemen Infra NV, en anderzijds alle gietasfaltwerken (reparatiegietasfalt, bitumineuze afdichtingsmembranen, voegvullingen,…) samen te brengen bij Mobilmat NV, zijn we van oordeel dat er zo voor iedereen (klanten, leveranciers, besturen, opdrachtgevers) meer duidelijkheid ontstaat. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat wij U als klant hierdoor in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Een verschuiving van de activiteiten betekent ook een relatief beperkte verschuiving van personeel (zowel voor bedienden als arbeiders) van Willemen Infra NV naar Mobilmat NV en vice versa.

Daar Dhr. Jozef Fincioen, hoofd slemwerken van Mobilmat NV, vanaf 1 maart 2019 zal genieten van zijn welverdiend pensioen, zal de afdeling bestrijking en slemwerken binnen Willemen Infra NV geleid worden door Dhr. Jurgen Van Berleere, bijgestaan door Dhr. Leon De Zwart.

De gietasfaltwerken binnen Mobilmat NV zullen opgevolgd worden door Dhr. Kristof Devolder, bijgestaan door Dhr. Andy Timmerman en in nauw overleg met jullie commerciële contactpersonen, de heren Jan De Donder, Jan De Clerck en Frederik De Groote.

Alle contactgegevens zijn terug te vinden in bijlage en zijn tevens raadpleegbaar op de websites www.willemeninfra.be en www.mobilmat.be

Alle wijzigingen worden doorgevoerd vanaf 1 maart 2019. Uiteraard zullen alle afspraken en lopende contracten gerespecteerd worden.

Wij kijken alvast uit naar een verdere constructieve samenwerking.

Mocht U nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Kurt Kesteloot Geert Lambert

Algemeen directeur Willemen Infra NV
Directeur Mobilmat

Uw contactpersonen Willemen Infra :

Uw contactpersonen bij Mobilmat :

 • GEERT LAMBERT
  Directeur
  tel +32 50 320 570
  gsm +32 476 911 148
  e-mail Geert.Lambert@Mobilmat.be
 • KRISTOF DEVOLDER
  Verantwoordelijke Gietasfalt
  gsm +32 476 465 224
  e-mail kristof.devolder@Mobilmat.be
 • ANDY TIMMERMAN
  Werfleider Gietasfalt
  gsm +32 471 320 356
  e-mail andy.timmerman@Mobilmat.be
 • JAN DE DONDER
  Commercieel afgevaardigde Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen
  gsm +32 471 070 231
  e-mail jdd@Mobilmat.be
 • FREDERIK DE GROOTE
  Commercieel afgevaardigde Henegouwen en West-Vlaanderen
  gsm +32 499 941 500
  e-mail fdg@Mobilmat.be
 • JAN DE CLERCK
  Commercieel afgevaardigde Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant
  gsm +32 477 226 312
  e-mail jdc@Mobilmat.be