Mobilmat n.v.

Pathoekeweg 400
BE-8000 Brugge

Tel.: +32 50 320570
E-mail: info@mobilmat.be

BTW BE 0431.057.310

 

Mobilmat n.v. - Pathoekeweg 400, BE-8000 Brugge - Tel.: +32 50 320570 - E-mail: info@mobilmat.be - BTW BE 0431.057.310

 
 
 
 
 

GIETASFALTHERSTELLINGEN

Gietasfalt biedt een definitieve herstelling met een lange levensduur voor putten, kuilen, uitbrokkelingen, verzakkingen en uitkankeringen in asfalt- en betonwegen.

Onze wegenploegen komen de herstellingen uitvoeren met een grote gietasfaltsmeltketel (met een verwerkingscapaciteit van gemiddeld 8 ton gietasfalt op dagbasis). Het gietasfalt wordt gebruiksklaar en op giettemperatuur rechtstreeks vanuit de asfaltplant aangevoerd tot op de werf.

Indien het gaat om zeer kleinschalige herstellingen op verschillende locaties die slechts een beperkte hoeveelheid gietasfalt vereisen, dan komen wij de herstellingswerken met onze kleine gietasfaltsmeltketel (met een verwerkingscapaciteit tot 2 ton gietasfalt op dagbasis) uitvoeren, waarbij onze wegenploeg ter plaatse “Repmac” gietasfaltsmelttegels smelt in functie van de benodigde hoeveelheid gietasfalt voor de uit te voeren herstelling.

Een goede gietasfaltherstelling impliceert dat voorafgaand aan het aanbrengen van het gietasfaltproduct, de te herstellen plaatsen goed worden gereinigd en alle vuil en losliggende stukken worden verwijderd, waarna over het volledige beschadigde wegoppervlak een sneldrogende kleeflaag “Colmac primer” moet worden aangebracht (door verneveling met een rugsproeier). Colmac primer zorgt voor een versterkte hechting tussen de oude wegverharding en de nieuwe laag gietasfalt.

Vervolgens wordt het “Repmac” reparatiegietasfalt (bij de optimale verwerkingstemperatuur van 220 °C) uit de gietasfaltsmeltketel afgetapt en gedoseerd op het wegdek aangebracht om direct daarna met een metalen trekker naadloos over het beschadigde oppervlak te worden uitgestreken, waarna het onmiddellijk (omwille van de snelle verharding van gietasfalt) en overvloedig moet worden afgestrooid met een voorvertinde steenslag “V.V.-Mac 2/4” ter bevordering van de stroefheid van het herstelde wegdek. V.V.-Mac 2/4 is een porfiersteenslag omhuld met een petroleumbitumen voor een verbeterde hechting met het gietasfalt.

De absolute meerwaarde van gietasfalt als herstellingsmiddel voor schade aan wegen is dat gietasfalt (in tegenstelling tot koudasfalt of warme asfalt) zowel in een zeer dunne laag (bij de behandeling van kleinere scheuren, uitkankeringen en beginnende putten in het wegdek) als met een redelijke dikte (voor het opvullen van diepe putten of de egalisatie van verzakkingen) kan worden aangebracht.

Een ander onmiskenbaar voordeel van gietasfalt t.o.v. warme asfalt is dat, zeker bij de uitvoering van vele kleinschalige reparaties op meerdere, verspreide locaties, het gietasfalt in de ketel gedurende de ganse dag op de optimale verwerkingstemperatuur gehouden wordt.

Bovendien is gietasfalt een economisch (en financieel) zeer rendabel product omdat het toelaat om de schade aan het wegoppervlak plaatselijk en gericht aan te pakken, waardoor het mogelijk is om preventief in te grijpen bij beginnende schade aan wegen en daardoor de levensduur van de wegen aanzienlijk zal verlengen.

GIETASFALT = DEFINITIEVE HERSTELLING

GROTE GIETASFALTSMELTKETEL = VERWERKING van 8 tot 10 TON GIETASFALT per DAG

KLEINE GIETASFALTSMELTKETEL = VERWERKING tot 2 TON GIETASFALT per DAG

MINIMALE VERKEERSHINDER

DUURZAAMHEID GIETASFALTHERSTELLING tot 5 JAAR en LANGER

VEEL GOEDKOPERE OPLOSSING dan TOTALE WEGVERNIEUWING

Daarnaast kunnen wij niet genoeg benadrukken dat het succes van een goede gietasfaltherstelling, naast een verzorgde en correcte uitvoering van de herstelling en de juiste toepassing van gietasfalt, schuilt in het gebruik van goede, kwalitatieve producten. Daarom hechten wij veel belang aan het COPRO-label van onze gietasfaltproducten evenals aan de C.E.-keuring van onze kleine gietasfaltsmeltketels en al de producten die wij aan onze klanten aanbieden.

Opvullen van goten met een gietasfalt van het type ‘watergreppel’. Opvullen van goten met een gietasfalt van het type ‘watergreppel’. Na een korte uithardingsperiode van 30 minuten is het herstelde wegoppervlak weer toegankelijk voor het autoverkeer. Met een minimum aan verkeershinder worden schadeplaatsen aan het wegoppervlak snel en gericht hersteld. Direct na het aanbrengen wordt de gietasfalt afgestrooid met ‘V.V.-Mac 2/4’ vooromhulde steenslag ter bevordering van de stroefheid van het herstelde wegdek.